Takamatsu(Kagawa) → Sanbe Azukihara Maibotsurin Park

出發時間:
18:52 05/21, 2022
cancel
 1. 1
  20:10 - 09:14
  13h 4min JPY 9,090 3 次轉乘
  cancel cancel
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  20:10
  21:05
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  21:20
  00:21
  出雲市
  車站
  timetable 時間表
  05:50
  06:30
  大田市
  車站
  06:30
  06:33
  大田站前
  大田駅前
  公車站
  07:17
  07:49
  淨善寺大Icho前
  浄善寺大イチョウ前
  公車站
  07:49
  09:14
 2. 2
  20:10 - 09:14
  13h 4min JPY 10,070 3 次轉乘
  cancel cancel
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  20:10
  21:05
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  21:20
  23:32
  米子
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  07:13
  大田市
  車站
  07:13
  07:16
  大田站前
  大田駅前
  公車站
  07:17
  07:49
  淨善寺大Icho前
  浄善寺大イチョウ前
  公車站
  07:49
  09:14
 3. 3
  19:42 - 09:14
  13h 32min JPY 11,990 3 次轉乘
  cancel cancel
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  車站
  南口
  19:42
  19:45
  高松站高速巴士總站
  高松駅高速バスターミナル
  公車站
  19:45
  22:35
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  22:35
  22:38
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  23:30
  06:35
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  06:35
  06:43
  出雲市
  車站
  北口
  timetable 時間表
  06:49
  07:13
  大田市
  車站
  07:13
  07:16
  大田站前
  大田駅前
  公車站
  07:17
  07:49
  淨善寺大Icho前
  浄善寺大イチョウ前
  公車站
  07:49
  09:14
 4. 4
  20:10 - 10:55
  14h 45min JPY 9,570 3 次轉乘
  cancel cancel
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  20:10
  21:05
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  21:20
  00:21
  出雲市
  車站
  timetable 時間表
  05:50
  06:30
  大田市
  車站
  06:30
  06:33
  大田站前
  大田駅前
  公車站
  08:52
  09:49
  三瓶自然館前
  公車站
  09:49
  10:55
 5. 5
  18:52 - 22:51
  3h 59min JPY 76,710
  cancel cancel
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  18:52
  22:51
zoom bar parts