ทาคายามะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出發時間:
09:23 07/04, 2022
cancel
 1. 1
  09:38 - 14:52
  5h 14min JPY 5,930 3 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  11:40
  岐阜
  車站
  timetable 時間表
  11:49
  12:01
  大垣
  車站
  timetable 時間表
  12:12
  12:46
  米原
  車站
  timetable 時間表
  13:01
  13:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  13:25
  14:52
 2. 2
  09:38 - 15:27
  5h 49min JPY 7,510 3 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  11:40
  岐阜
  車站
  timetable 時間表
  12:12
  13:02
  長濱
  長浜
  車站
  timetable 時間表
  13:11
  13:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  13:25
  13:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  14:31
  14:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  14:46
  15:27
 3. 3
  09:38 - 15:27
  5h 49min JPY 6,310 4 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  11:40
  岐阜
  車站
  timetable 時間表
  12:19
  12:32
  大垣
  車站
  timetable 時間表
  12:42
  13:17
  米原
  車站
  timetable 時間表
  14:01
  14:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  14:25
  14:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  14:31
  14:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  14:46
  15:27
 4. 4
  09:38 - 15:27
  5h 49min JPY 6,420 4 次轉乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  11:40
  岐阜
  車站
  timetable 時間表
  11:49
  12:01
  大垣
  車站
  timetable 時間表
  12:12
  12:46
  米原
  車站
  西口
  12:46
  12:52
  米原站西口
  米原駅西口
  公車站
  12:59
  13:53
  廣瀨西口
  廣瀬西口
  公車站
  13:53
  13:56
  廣瀨西口
  廣瀬西口
  公車站
  14:34
  14:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  14:46
  15:27
 5. 5
  09:23 - 12:07
  2h 44min JPY 89,790
  cancel cancel
zoom bar parts