โคฟุ → Saratoku Ryokan

出發時間:
13:49 01/23, 2021
cancel
 1. 1
  14:30 - 03:03
  12h 33min JPY 15,600 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  15:32
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  15:50
  16:29
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  16:39
  18:32
  京都
  車站
  timetable 時間表
  18:45
  直達車
  待在同一台車上
  大和西大寺
  車站
  19:38
  橿原神宮前
  車站
  timetable 時間表
  19:58
  20:32
  下市口
  車站
  20:32
  03:03
 2. 2
  14:30 - 03:03
  12h 33min JPY 15,600 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  15:32
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  15:50
  16:29
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  16:39
  18:32
  京都
  車站
  timetable 時間表
  18:46
  直達車
  待在同一台車上
  大和西大寺
  車站
  19:53
  橿原神宮前
  車站
  timetable 時間表
  19:58
  20:32
  下市口
  車站
  20:32
  03:03
 3. 3
  14:35 - 03:32
  12h 57min JPY 14,000 3 次轉乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  車站
  timetable 時間表
  14:35
  16:56
  靜岡
  静岡
  車站
  timetable 時間表
  17:07
  18:37
  京都
  車站
  timetable 時間表
  19:16
  直達車
  待在同一台車上
  大和西大寺
  車站
  20:26
  橿原神宮前
  車站
  timetable 時間表
  20:30
  21:01
  下市口
  車站
  21:01
  03:32
 4. 4
  14:35 - 03:32
  12h 57min JPY 14,680 3 次轉乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  車站
  timetable 時間表
  14:35
  16:56
  靜岡
  静岡
  車站
  timetable 時間表
  17:07
  18:57
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  19:17
  19:41
  天王寺
  車站
  19:41
  19:46
  大阪阿部野橋
  車站
  timetable 時間表
  19:50
  21:01
  下市口
  車站
  21:01
  03:32
 5. 5
  13:49 - 20:09
  6h 20min JPY 161,170
  cancel cancel
  โคฟุ
  13:49
  20:09
zoom bar parts