คารุอิซาวะ → หอชมวิวฮามะนาสุ

出發時間:
12:06 10/16, 2021
cancel
 1. 1
  13:00 - 19:43
  6h 43min JPY 35,340 IC JPY 35,332 5 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  13:00
  14:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  14:34
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:43
  直達車
  待在同一台車上
  羽田機場第3航站樓(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  車站
  14:57
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  14:57
  14:59
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  15:40
  16:45
  秋田機場
  秋田空港
  機場
  16:50
  16:53
  秋田空港(バス)
  公車站
  17:00
  17:45
  川反入口
  公車站
  17:50
  19:13
  柳町新道
  公車站
  19:13
  19:43
 2. 2
  13:00 - 19:43
  6h 43min JPY 35,340 IC JPY 35,332 5 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  13:00
  14:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  14:34
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:43
  直達車
  待在同一台車上
  羽田機場第3航站樓(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  車站
  14:57
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  14:57
  14:59
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  15:40
  16:45
  秋田機場
  秋田空港
  機場
  16:50
  16:53
  秋田空港(バス)
  公車站
  17:00
  17:40
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  17:40
  17:44
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  17:45
  19:13
  柳町新道
  公車站
  19:13
  19:43
 3. 3
  13:00 - 20:31
  7h 31min JPY 13,970 3 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  13:00
  13:47
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  14:45
  18:12
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  18:35
  19:37
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  19:45
  19:49
  能代
  車站
  19:49
  20:31
 4. 4
  13:00 - 21:28
  8h 28min JPY 16,180 4 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  13:00
  13:14
  高崎
  車站
  timetable 時間表
  13:30
  14:48
  新潟
  車站
  timetable 時間表
  14:57
  18:41
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  19:23
  20:20
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  20:41
  20:46
  能代
  車站
  20:46
  21:28
 5. 5
  12:06 - 20:32
  8h 26min JPY 251,530
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  12:06
  20:32
zoom bar parts