คารุอิซาวะ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
08:18 01/26, 2021
cancel
 1. 1
  08:56 - 16:20
  7h 24min JPY 20,240 2 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  08:56
  10:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:21
  12:48
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  13:15
  15:29
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  15:29
  16:20
 2. 2
  09:50 - 17:44
  7h 54min JPY 19,550 3 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  09:50
  11:49
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:14
  15:00
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  17:26
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  17:26
  17:29
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  17:30
  17:41
  上秋津
  公車站
  17:41
  17:44
 3. 3
  09:42 - 17:44
  8h 2min JPY 16,720 4 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  09:42
  10:57
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  timetable 時間表
  11:08
  14:01
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  14:10
  15:00
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  17:26
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  17:26
  17:29
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  17:30
  17:41
  上秋津
  公車站
  17:41
  17:44
 4. 4
  13:55 - 20:02
  6h 7min JPY 39,100 IC JPY 39,092 5 次轉乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  車站
  timetable 時間表
  13:55
  15:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  15:18
  15:26
  品川
  車站
  timetable 時間表
  15:33
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  15:49
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  15:49
  15:51
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  16:35
  17:50
  南紀白濱機場
  南紀白浜空港
  機場
  17:55
  17:58
  南紀白浜空港(バス)
  公車站
  18:04
  18:32
  白濱站
  白浜駅
  公車站
  18:32
  18:38
  白濱
  白浜
  車站
  timetable 時間表
  18:57
  19:11
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  19:11
  20:02
 5. 5
  08:18 - 15:48
  7h 30min JPY 238,140
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  08:18
  15:48
zoom bar parts