คุมาโมโตะ → คอมปารุ สาขาใหญ่โอสุ

出發時間:
18:17 05/26, 2022
cancel
 1. 1
  18:30 - 22:17
  3h 47min JPY 34,770 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  18:30
  19:20
  博多
  車站
  timetable 時間表
  19:28
  19:34
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  20:05
  21:25
  名古屋機場
  名古屋空港[小牧]
  機場
  21:30
  21:33
  縣營名古屋機場
  県営名古屋空港
  公車站
  2番のりば
  21:40
  22:00
  名古屋榮
  名古屋栄
  公車站
  22:00
  22:05
  榮(愛知縣)
  栄(愛知県)
  車站
  6號口
  timetable 時間表
  22:07
  22:11
  上前津
  車站
  9號口
  22:11
  22:17
 2. 2
  18:30 - 22:23
  3h 53min JPY 34,770 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  18:30
  19:20
  博多
  車站
  timetable 時間表
  19:28
  19:34
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  20:05
  21:25
  名古屋機場
  名古屋空港[小牧]
  機場
  21:30
  21:33
  縣營名古屋機場
  県営名古屋空港
  公車站
  2番のりば
  21:40
  22:00
  名古屋榮
  名古屋栄
  公車站
  22:00
  22:04
  榮(名古屋市)
  栄(名古屋市)
  公車站
  20番のりば
  22:11
  22:20
  上前津(巴士)
  上前津(バス)
  公車站
  3番のりば
  22:20
  22:23
 3. 3
  18:49 - 23:22
  4h 33min JPY 21,640 2 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  18:49
  21:34
  新神戶
  新神戸
  車站
  timetable 時間表
  21:45
  22:49
  名古屋
  車站
  廣小路口
  22:49
  23:01
  名鐵巴士中心
  名鉄バスセンター
  公車站
  3F/4番のりば
  23:08
  23:15
  矢場町(若宮大通)
  矢場町〔若宮大通〕
  公車站
  23:15
  23:22
 4. 4
  18:49 - 23:24
  4h 35min JPY 21,640 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  車站
  timetable 時間表
  18:49
  19:40
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  19:46
  22:49
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  23:00
  23:05
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  23:14
  23:18
  上前津
  車站
  9號口
  23:18
  23:24
 5. 5
  18:17 - 04:22
  10h 5min JPY 234,410
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  18:17
  04:22
zoom bar parts