คานาซาวะ → ชินยามากุจิ

出發時間:
07:49 05/06, 2021
cancel
 1. 1
  08:15 - 13:26
  5h 11min JPY 16,500 1 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  08:15
  11:02
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:18
  13:26
 2. 2
  09:02 - 13:54
  4h 52min JPY 16,840 1 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  09:02
  11:09
  京都
  車站
  timetable 時間表
  11:46
  13:54
 3. 3
  09:02 - 13:54
  4h 52min JPY 16,500 1 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  09:02
  11:32
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:02
  13:54
 4. 4
  08:15 - 13:54
  5h 39min JPY 16,840 1 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  08:15
  10:37
  京都
  車站
  timetable 時間表
  11:46
  13:54
 5. 5
  07:49 - 16:17
  8h 28min JPY 282,250
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  07:49
  16:17
zoom bar parts