คานาซาวะ → คอมปารุ สาขาใหญ่โอสุ

出發時間:
01:54 05/28, 2022
cancel
 1. 1
  05:10 - 08:06
  2h 56min JPY 7,580 3 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  05:10
  07:08
  米原
  車站
  timetable 時間表
  07:17
  07:42
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  07:52
  07:56
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  北口
  07:56
  07:58
  金山(愛知縣)(巴士)
  金山(愛知県)(バス)
  公車站
  2番のりば
  07:59
  08:04
  上前津(巴士)
  上前津(バス)
  公車站
  2回目の停車
  08:04
  08:06
 2. 2
  05:48 - 09:17
  3h 29min JPY 7,170 2 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  05:48
  08:51
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  08:57
  09:02
  久屋大道
  久屋大通
  車站
  timetable 時間表
  09:05
  09:11
  上前津
  車站
  9號口
  09:11
  09:17
 3. 3
  05:48 - 09:19
  3h 31min JPY 7,170 2 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  05:48
  08:51
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  09:01
  09:04
  伏見(愛知縣)
  伏見(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  09:08
  09:12
  上前津
  車站
  8號口
  09:12
  09:19
 4. 4
  05:10 - 09:24
  4h 14min JPY 6,920 2 次轉乘
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  05:10
  07:08
  米原
  車站
  timetable 時間表
  07:38
  09:04
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  09:14
  09:18
  上前津
  車站
  9號口
  09:18
  09:24
 5. 5
  01:54 - 04:55
  3h 1min JPY 115,480
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  01:54
  04:55
zoom bar parts