เกียวโต → มัตสึเอะ

出發時間:
20:45 05/15, 2021
cancel
 1. 1
  22:29 - 05:42
  7h 13min JPY 6,600 1 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  22:29
  23:22
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  23:22
  23:26
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  23:30
  05:40
  松江站
  松江駅
  公車站
  05:40
  05:42
 2. 2
  22:05 - 05:42
  7h 37min JPY 6,600 1 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  22:05
  23:18
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  23:18
  23:22
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  23:30
  05:40
  松江站
  松江駅
  公車站
  05:40
  05:42
 3. 3
  22:05 - 05:44
  7h 39min JPY 6,070 1 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  22:05
  22:42
  新大阪
  車站
  正面口
  22:42
  22:50
  新大阪(阪急巴士候機樓)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  公車站
  23:00
  05:42
  松江站
  松江駅
  公車站
  05:42
  05:44
 4. 4
  21:57 - 05:44
  7h 47min JPY 6,070 1 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  21:57
  22:40
  新大阪
  車站
  正面口
  22:40
  22:48
  新大阪(阪急巴士候機樓)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  公車站
  23:00
  05:42
  松江站
  松江駅
  公車站
  05:42
  05:44
 5. 5
  20:45 - 00:34
  3h 49min JPY 105,700
  cancel cancel
  เกียวโต
  20:45
  00:34
zoom bar parts