เกียวโต → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
19:03 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  19:10 - 22:24
  3h 14min JPY 8,460 IC JPY 8,430 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  21:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  21:35
  21:57
  富山
  車站
  北口
  21:57
  22:07
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  22:12
  22:17
  丸之內(富山縣)
  丸の内(富山県)
  車站
  22:17
  22:24
 2. 2
  19:10 - 22:54
  3h 44min JPY 7,970 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  21:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  21:26
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  22:23
  富山
  車站
  正面口
  22:23
  22:31
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  22:45
  22:51
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  22:51
  22:54
 3. 3
  19:10 - 22:54
  3h 44min JPY 7,940 IC JPY 7,910 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  21:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  21:26
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  22:23
  富山
  車站
  北口
  22:23
  22:29
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  22:42
  22:48
  諏訪川原
  車站
  22:48
  22:54
 4. 4
  19:54 - 23:09
  3h 15min JPY 8,460 IC JPY 8,430 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  19:54
  直達車
  待在同一台車上
  堅田
  車站
  22:09
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  22:19
  22:42
  富山
  車站
  北口
  22:42
  22:52
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  22:57
  23:02
  丸之內(富山縣)
  丸の内(富山県)
  車站
  23:02
  23:09
 5. 5
  19:03 - 22:59
  3h 56min JPY 110,910
  cancel cancel
  เกียวโต
  19:03
  22:59
zoom bar parts