เกียวโต → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
07:56 04/13, 2021
cancel
 1. 1
  08:10 - 11:16
  3h 6min JPY 8,460 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  10:25
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  10:34
  10:57
  富山
  車站
  正面口
  10:57
  11:05
  富山站
  富山駅前
  公車站
  8のりば
  11:05
  11:08
  總曲輪
  総曲輪
  公車站
  2のりば
  11:08
  11:16
 2. 2
  08:10 - 11:24
  3h 14min JPY 8,490 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  10:25
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  10:34
  10:57
  富山
  車站
  正面口
  10:57
  11:05
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  11:15
  11:21
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  11:21
  11:24
 3. 3
  09:09 - 12:08
  2h 59min JPY 8,460 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  09:09
  直達車
  待在同一台車上
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  11:14
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  11:28
  11:51
  富山
  車站
  正面口
  11:51
  11:59
  富山站
  富山駅前
  公車站
  3のりば
  12:00
  12:04
  丸の内(富山県)(バス)
  公車站
  12:04
  12:08
 4. 4
  08:10 - 12:24
  4h 14min JPY 7,970 2 次轉乘
  cancel cancel
  เกียวโต
  車站
  timetable 時間表
  08:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  10:25
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  11:07
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  12:04
  富山
  車站
  正面口
  12:04
  12:12
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  12:15
  12:21
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  12:21
  12:24
 5. 5
  07:56 - 11:54
  3h 58min JPY 110,910
  cancel cancel
zoom bar parts