มิยะจิมะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出發時間:
05:30 10/20, 2021
cancel
 1. 1
  08:25 - 18:31
  10h 6min JPY 18,700 7 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  08:25
  08:35
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  08:37
  08:43
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  08:47
  09:15
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  09:22
  10:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  金澤
  金沢
  車站
  14:21
  七尾
  車站
  timetable 時間表
  14:36
  直達車
  待在同一台車上
  和倉溫泉
  和倉温泉
  車站
  15:22
  穴水
  車站
  15:22
  15:25
  穴水站前
  穴水駅前
  公車站
  15:25
  15:31
  此之木(穴水町)
  此の木(穴水町)
  公車站
  15:51
  16:26
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  16:26
  16:29
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  16:50
  17:23
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  17:23
  18:31
 2. 2
  08:25 - 19:31
  11h 6min JPY 18,840 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  08:25
  08:35
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  08:37
  08:43
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  08:47
  09:15
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  09:22
  10:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  13:20
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  13:20
  13:26
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  14:20
  17:23
  Suzunari館前
  すずなり館前
  公車站
  18:53
  19:31
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  19:31
  19:31
 3. 3
  08:25 - 19:31
  11h 6min JPY 19,370 6 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  08:25
  08:35
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  08:37
  08:43
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  08:47
  09:15
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  09:22
  10:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  金澤
  金沢
  車站
  14:21
  七尾
  車站
  timetable 時間表
  14:36
  直達車
  待在同一台車上
  和倉溫泉
  和倉温泉
  車站
  15:22
  穴水
  車站
  15:22
  15:25
  穴水站前
  穴水駅前
  公車站
  16:17
  17:23
  Suzunari館前
  すずなり館前
  公車站
  18:53
  19:31
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  19:31
  19:31
 4. 4
  07:00 - 19:31
  12h 31min JPY 19,790 7 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  07:00
  07:10
  宮島口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  07:12
  07:19
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  07:22
  07:54
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  08:11
  09:38
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:46
  直達車
  待在同一台車上
  金澤
  金沢
  車站
  14:30
  和倉溫泉
  和倉温泉
  車站
  timetable 時間表
  15:38
  16:35
  穴水
  車站
  16:35
  16:38
  穴水站前
  穴水駅前
  公車站
  16:40
  17:37
  宇出津醫院前
  宇出津病院前
  公車站
  17:56
  18:47
  飯田榮町北
  飯田栄町北
  公車站
  18:59
  19:31
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  19:31
  19:31
 5. 5
  05:30 - 15:07
  9h 37min JPY 211,670
  cancel cancel
zoom bar parts