มิยะจิมะ → ซึทาญ่า

出發時間:
20:26 05/23, 2022
cancel
 1. 1
  22:14 - 09:52
  11h 38min JPY 16,590 6 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  22:14
  22:24
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  22:26
  22:32
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  22:32
  22:59
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  22:59
  23:04
  巴士站廣島站北口
  バスステーション広島駅北口
  公車站
  23:30
  05:40
  大阪站前(東梅田站)
  大阪駅前〔東梅田駅〕
  公車站
  05:40
  05:53
  大阪
  車站
  中央南口
  timetable 時間表
  05:54
  05:58
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:15
  07:03
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  07:12
  07:34
  岐阜
  車站
  長良口
  07:34
  07:39
  名鐵岐阜巴士總站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公車站
  Aのりば
  07:40
  09:42
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  09:42
  09:52
 2. 2
  22:14 - 10:29
  12h 15min JPY 18,210 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  22:14
  22:24
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  22:26
  22:32
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  23:27
  00:01
  廣島
  広島
  車站
  南口
  00:01
  00:07
  廣島站
  広島駅〔南口〕
  公車站
  01:00
  07:20
  名古屋南笹島演奏廳
  名古屋南ささしまライブ
  公車站
  07:20
  07:42
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  07:43
  10:16
  高山
  車站
  東口
  10:16
  10:29
 3. 3
  21:25 - 10:29
  13h 4min JPY 18,060 IC JPY 18,040 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  21:25
  21:35
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  21:37
  21:44
  廣電宮島口
  広電宮島口
  車站
  timetable 時間表
  22:03
  直達車
  待在同一台車上
  廣電西廣島(己斐)
  広電西広島(己斐)
  車站
  23:08
  廣島站
  広島駅〔広島電鉄〕
  車站
  23:08
  23:11
  廣島站
  広島駅〔南口〕
  公車站
  01:00
  07:20
  名古屋南笹島演奏廳
  名古屋南ささしまライブ
  公車站
  07:20
  07:42
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  07:43
  10:16
  高山
  車站
  東口
  10:16
  10:29
 4. 4
  20:42 - 10:30
  13h 48min JPY 12,750 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  20:42
  20:52
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  20:54
  21:00
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  21:03
  21:31
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  21:31
  21:40
  廣島站新幹線口
  広島駅新幹線口
  公車站
  21:45
  07:12
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  07:45
  10:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  10:20
  10:30
 5. 5
  20:26 - 03:57
  7h 31min JPY 183,870
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  20:26
  03:57
zoom bar parts