มิยะจิมะ → ซึทาญ่า

出發時間:
15:42 07/04, 2022
cancel
 1. 1
  16:40 - 23:02
  6h 22min JPY 16,910 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  16:40
  16:50
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  16:52
  16:58
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  17:00
  17:28
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  17:42
  19:58
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  20:17
  22:49
  高山
  車站
  東口
  22:49
  23:02
 2. 2
  16:00 - 23:02
  7h 2min JPY 16,850 IC JPY 16,830 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  16:00
  16:10
  宮島口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  16:12
  16:17
  廣電宮島口
  広電宮島口
  車站
  timetable 時間表
  16:20
  直達車
  待在同一台車上
  廣電西廣島(己斐)
  広電西広島(己斐)
  車站
  17:30
  廣島站
  広島駅〔広島電鉄〕
  車站
  17:30
  17:42
  廣島
  広島
  車站
  南口
  timetable 時間表
  17:42
  19:58
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  20:17
  22:49
  高山
  車站
  東口
  22:49
  23:02
 3. 3
  17:15 - 23:30
  6h 15min JPY 17,150 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  17:15
  17:25
  宮島口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  17:27
  17:34
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  17:41
  18:10
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  18:22
  20:34
  名古屋
  車站
  太閤通口
  20:34
  20:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  20:45
  23:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  23:20
  23:30
 4. 4
  17:10 - 23:30
  6h 20min JPY 17,150 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  17:10
  17:20
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  17:22
  17:28
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  17:41
  18:10
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  18:22
  20:34
  名古屋
  車站
  太閤通口
  20:34
  20:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  20:45
  23:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  23:20
  23:30
 5. 5
  15:42 - 23:15
  7h 33min JPY 183,870
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  15:42
  23:15
zoom bar parts