มิยะจิมะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出發時間:
12:56 05/21, 2022
cancel
 1. 1
  13:45 - 18:52
  5h 7min JPY 12,830 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  13:45
  13:55
  宮島口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  13:57
  14:04
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  14:04
  14:32
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  14:42
  16:22
  京都
  車站
  timetable 時間表
  16:33
  16:52
  米原
  車站
  timetable 時間表
  17:01
  17:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  17:25
  18:52
 2. 2
  14:45 - 19:27
  4h 42min JPY 13,210 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  14:45
  14:55
  宮島口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  14:57
  15:04
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  15:04
  15:32
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  15:42
  17:22
  京都
  車站
  timetable 時間表
  17:33
  17:52
  米原
  車站
  timetable 時間表
  18:02
  18:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  18:25
  18:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  18:30
  18:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  18:46
  19:27
 3. 3
  13:55 - 19:27
  5h 32min JPY 12,760 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  13:55
  14:05
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  14:07
  14:13
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  14:18
  14:48
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  14:57
  16:22
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  16:35
  直達車
  待在同一台車上
  米原
  車站
  18:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  18:25
  18:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  18:30
  18:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  18:46
  19:27
 4. 4
  13:10 - 19:27
  6h 17min JPY 12,760 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  13:10
  13:20
  宮島口[松大汽船]
  宮島口〔松大汽船〕
  港口
  13:22
  13:29
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  13:34
  14:01
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  14:11
  15:38
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:58
  17:51
  米原
  車站
  timetable 時間表
  18:02
  18:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  18:25
  18:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  18:30
  18:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  18:46
  19:27
 5. 5
  12:56 - 18:44
  5h 48min JPY 140,830
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  12:56
  18:44
zoom bar parts