มิยะจิมะ → นิชิอิฮานะมัตสึโซโนะ

出發時間:
12:22 05/21, 2022
cancel
 1. 1
  12:25 - 16:04
  3h 39min JPY 11,920 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  12:25
  12:35
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  12:37
  12:43
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  12:47
  13:14
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  13:22
  14:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:10
  15:40
  大和西大寺
  車站
  timetable 時間表
  15:43
  15:49
  近鐵奈良
  近鉄奈良
  車站
  2號口
  15:49
  16:04
 2. 2
  12:25 - 16:15
  3h 50min JPY 11,250 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  12:25
  12:35
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  12:37
  12:43
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  12:47
  13:14
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  13:22
  14:43
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  14:56
  15:11
  難波(大阪Metro地鐵)
  なんば〔Osaka Metro〕
  車站
  15:11
  15:17
  大阪難波
  大阪難波〔近鉄・阪神線〕
  車站
  timetable 時間表
  15:24
  16:00
  近鐵奈良
  近鉄奈良
  車站
  2號口
  16:00
  16:15
 3. 3
  12:25 - 16:16
  3h 51min JPY 12,140 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  12:25
  12:35
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  12:37
  12:43
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  12:47
  13:14
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  13:22
  14:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:20
  15:56
  近鐵奈良
  近鉄奈良
  車站
  5號口
  15:56
  16:03
  近鐵奈良站
  近鉄奈良駅
  公車站
  3番のりば
  16:06
  16:10
  福智院町
  公車站
  16:10
  16:16
 4. 4
  12:25 - 16:31
  4h 6min JPY 11,500 5 次轉乘
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  港口
  12:25
  12:35
  宮島口(宮島航路)
  宮島口〔JR航路〕
  港口
  12:37
  12:43
  宮島口(山陽本線)
  宮島口(山陽本線)
  車站
  timetable 時間表
  12:47
  13:14
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  13:22
  14:43
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  14:55
  15:28
  久寶寺
  久宝寺
  車站
  timetable 時間表
  15:36
  16:04
  奈良
  車站
  東口
  16:04
  16:09
  JR奈良站
  JR奈良駅
  公車站
  5番のりば
  16:20
  16:27
  田中町(奈良縣)
  田中町(奈良県)
  公車站
  16:27
  16:31
 5. 5
  12:22 - 17:18
  4h 56min JPY 112,940
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  12:22
  17:18
zoom bar parts