คินุกาวะอนเซ็น → กระเช้าลอยฟ้ารกโก-อาริมะ

出發時間:
06:50 10/20, 2021
cancel
 1. 1
  06:53 - 13:46
  6h 53min JPY 19,980 7 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  06:53
  06:56
  鬼怒川溫泉站
  鬼怒川温泉駅
  公車站
  4番乗り場
  06:56
  07:25
  JR今市站
  JR今市駅
  公車站
  07:25
  07:30
  今市
  車站
  timetable 時間表
  07:35
  08:11
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  08:23
  09:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:39
  12:06
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:16
  12:44
  六甲道
  車站
  北出口
  12:44
  12:47
  JR六甲道
  JR六甲道
  公車站
  12:47
  13:08
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  13:08
  13:13
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  13:20
  13:30
  六甲山上
  車站
  13:30
  13:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  13:35
  13:46
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  13:46
  13:46
 2. 2
  07:21 - 14:26
  7h 5min JPY 16,880 IC JPY 16,873 6 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  07:21
  09:18
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  09:33
  09:51
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:00
  12:30
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:44
  13:24
  六甲道
  車站
  北出口
  13:24
  13:27
  JR六甲道
  JR六甲道
  公車站
  13:29
  13:50
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  13:50
  13:55
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  14:00
  14:10
  六甲山上
  車站
  14:10
  14:12
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  14:15
  14:26
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  14:26
  14:26
 3. 3
  07:21 - 14:26
  7h 5min JPY 16,880 IC JPY 16,873 6 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  07:21
  09:18
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  09:33
  09:51
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:21
  12:48
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  13:01
  13:29
  六甲道
  車站
  北出口
  13:29
  13:32
  JR六甲道
  JR六甲道
  公車站
  13:34
  13:55
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  13:55
  14:00
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  14:00
  14:10
  六甲山上
  車站
  14:10
  14:12
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  14:15
  14:26
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  14:26
  14:26
 4. 4
  07:21 - 14:26
  7h 5min JPY 17,090 IC JPY 17,083 6 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  07:21
  09:18
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  09:33
  09:51
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:09
  12:50
  新神戶
  新神戸
  車站
  12:50
  12:54
  新神戶站
  新神戸駅
  公車站
  12:54
  13:23
  六甲口(城市巴士)
  六甲口〔市バス〕
  公車站
  13:23
  13:26
  六甲口(城市巴士)
  六甲口〔市バス〕
  公車站
  13:31
  13:50
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  13:50
  13:55
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  14:00
  14:10
  六甲山上
  車站
  14:10
  14:12
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  14:15
  14:26
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  14:26
  14:26
 5. 5
  06:50 - 15:09
  8h 19min JPY 240,960
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  06:50
  15:09
zoom bar parts