คินุกาวะอนเซ็น → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
13:12 07/07, 2022
cancel
 1. 1
  14:07 - 20:23
  6h 16min JPY 39,640 IC JPY 39,623 5 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  14:07
  16:02
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  16:10
  16:39
  品川
  車站
  timetable 時間表
  16:49
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  17:11
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  17:11
  17:13
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  17:55
  19:15
  廣島機場
  広島空港
  機場
  19:20
  19:23
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  19:30
  19:43
  白市站
  白市駅
  公車站
  19:43
  19:50
  白市
  車站
  timetable 時間表
  19:57
  20:09
  寺家
  車站
  20:09
  20:23
 2. 2
  14:07 - 20:35
  6h 28min JPY 41,350 IC JPY 41,328 5 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  14:07
  16:10
  東京晴空塔[業平橋]
  とうきょうスカイツリー[業平橋]
  車站
  東檢票口
  16:10
  16:20
  押上[東京晴空塔前]
  押上[スカイツリー前]
  車站
  A3口
  timetable 時間表
  16:21
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  17:11
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  17:11
  17:13
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  17:55
  19:15
  廣島機場
  広島空港
  機場
  19:20
  19:23
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  19:30
  19:43
  白市站
  白市駅
  公車站
  19:43
  19:50
  白市
  車站
  timetable 時間表
  19:57
  20:13
  八本松
  車站
  南口
  20:13
  20:17
  八本松
  八本松駅
  公車站
  20:26
  20:33
  友待橋
  公車站
  20:33
  20:35
 3. 3
  14:07 - 21:42
  7h 35min JPY 20,100 IC JPY 20,093 3 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  14:07
  16:02
  北千住
  車站
  timetable 時間表
  16:10
  16:29
  東京
  車站
  timetable 時間表
  16:51
  20:48
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  20:55
  21:28
  寺家
  車站
  21:28
  21:42
 4. 4
  13:20 - 22:02
  8h 42min JPY 20,310 IC JPY 20,305 5 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  13:20
  13:50
  下今市
  車站
  timetable 時間表
  14:05
  15:40
  栗橋
  車站
  timetable 時間表
  15:55
  16:56
  東京
  車站
  timetable 時間表
  17:09
  21:03
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  21:20
  21:49
  八本松
  車站
  南口
  21:49
  21:53
  八本松
  八本松駅
  公車站
  21:53
  22:00
  友待橋
  公車站
  22:00
  22:02
 5. 5
  13:12 - 00:11
  10h 59min JPY 314,530
  cancel cancel
zoom bar parts