คินุกาวะอนเซ็น → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
01:00 08/17, 2022
cancel
 1. 1
  06:41 - 13:23
  6h 42min JPY 41,260 IC JPY 41,236 4 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  06:41
  08:49
  淺草
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  09:01
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  09:48
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  09:48
  09:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:40
  12:00
  廣島機場
  広島空港
  機場
  12:05
  12:08
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  4番のりば
  12:20
  12:33
  白市站
  白市駅
  公車站
  12:33
  12:40
  白市
  車站
  timetable 時間表
  12:57
  13:09
  寺家
  車站
  13:09
  13:23
 2. 2
  06:41 - 13:23
  6h 42min JPY 41,550 IC JPY 41,543 4 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  06:41
  08:36
  北千住
  車站
  西口
  08:36
  08:40
  北千住站前
  北千住駅前
  公車站
  西口4番のりば
  09:00
  09:53
  羽田機場第2候機樓(機場巴士)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  公車站
  09:53
  09:58
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:40
  12:00
  廣島機場
  広島空港
  機場
  12:05
  12:08
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  4番のりば
  12:20
  12:33
  白市站
  白市駅
  公車站
  12:33
  12:40
  白市
  車站
  timetable 時間表
  12:57
  13:09
  寺家
  車站
  13:09
  13:23
 3. 3
  06:41 - 13:42
  7h 1min JPY 41,440 IC JPY 41,416 5 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  06:41
  08:49
  淺草
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  09:01
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  09:48
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  09:48
  09:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:40
  12:00
  廣島機場
  広島空港
  機場
  12:05
  12:08
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  4番のりば
  12:20
  12:33
  白市站
  白市駅
  公車站
  12:33
  12:40
  白市
  車站
  timetable 時間表
  12:57
  13:06
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  13:06
  13:09
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  13:35
  13:41
  友待橋
  公車站
  13:41
  13:42
 4. 4
  05:29 - 13:48
  8h 19min JPY 20,190 IC JPY 20,185 5 次轉乘
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  車站
  timetable 時間表
  05:29
  05:51
  下今市
  車站
  timetable 時間表
  05:58
  07:21
  栗橋
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  08:42
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:51
  12:48
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  13:05
  13:38
  寺家
  車站
  13:38
  13:41
  寺家站
  寺家駅
  公車站
  13:44
  13:46
  友待橋
  公車站
  13:46
  13:48
 5. 5
  01:00 - 11:55
  10h 55min JPY 373,660
  cancel cancel
zoom bar parts