คามาคุระ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
12:55 01/20, 2021
cancel
 1. 1
  13:16 - 16:54
  3h 38min JPY 9,800 2 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  13:16
  14:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  14:24
  16:16
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  16:35
  16:51
  直江津
  車站
  南口
  16:51
  16:54
 2. 2
  13:16 - 16:54
  3h 38min JPY 9,800 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  13:16
  13:29
  戶塚
  戸塚
  車站
  timetable 時間表
  13:31
  14:08
  東京
  車站
  timetable 時間表
  14:24
  16:16
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  16:35
  16:51
  直江津
  車站
  南口
  16:51
  16:54
 3. 3
  13:16 - 16:54
  3h 38min JPY 9,800 3 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  13:16
  14:04
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:09
  14:17
  東京
  車站
  timetable 時間表
  14:24
  16:16
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  16:35
  16:51
  直江津
  車站
  南口
  16:51
  16:54
 4. 4
  13:08 - 16:54
  3h 46min JPY 9,590 2 次轉乘
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  13:08
  直達車
  待在同一台車上
  大崎
  車站
  14:40
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  14:50
  16:16
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  16:35
  16:51
  直江津
  車站
  南口
  16:51
  16:54
 5. 5
  12:55 - 17:35
  4h 40min JPY 141,140
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  12:55
  17:35
zoom bar parts