โอคายาม่า → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出發時間:
20:15 10/21, 2021
cancel
 1. 1
  22:35 - 12:46
  14h 11min JPY 16,740 4 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  西口
  22:35
  22:40
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  22:40
  07:01
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  07:01
  07:05
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto裡山機場
  のと里山空港
  公車站
  09:40
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公車站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  12:35
  12:46
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  12:46
  12:46
 2. 2
  22:35 - 13:01
  14h 26min JPY 17,260 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  西口
  22:35
  22:40
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  22:40
  07:01
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  07:01
  07:05
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto裡山機場
  のと里山空港
  公車站
  09:40
  11:07
  Suzunari館前
  すずなり館前
  公車站
  12:23
  13:01
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  13:01
  13:01
 3. 3
  20:28 - 13:01
  16h 33min JPY 16,950 6 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  20:28
  21:54
  姬路
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  21:56
  23:29
  京都
  車站
  西口
  23:29
  23:37
  京都站
  京都駅〔烏丸口〕
  公車站
  23:40
  05:46
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  05:46
  05:55
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  timetable 時間表
  06:30
  直達車
  待在同一台車上
  津幡
  車站
  07:55
  七尾
  車站
  timetable 時間表
  08:24
  直達車
  待在同一台車上
  和倉溫泉
  和倉温泉
  車站
  09:06
  穴水
  車站
  09:06
  09:09
  穴水站前
  穴水駅前
  公車站
  09:15
  11:07
  Suzunari館前
  すずなり館前
  公車站
  12:23
  13:01
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  13:01
  13:01
 4. 4
  22:35 - 13:58
  15h 23min JPY 16,580 4 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  西口
  22:35
  22:40
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  22:40
  07:01
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  07:01
  07:05
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  6番のりば
  07:16
  07:24
  縣廳前(石川縣)
  県庁前(石川県)
  公車站
  1番のりば
  07:24
  07:27
  縣廳前(石川縣)
  県庁前(石川県)
  公車站
  2番のりば
  09:39
  11:39
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  11:39
  11:42
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  12:25
  12:58
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  13:47
  13:58
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  13:58
  13:58
 5. 5
  20:15 - 03:51
  7h 36min JPY 190,090
  cancel cancel
zoom bar parts