โอคายาม่า → ฮาเอโนะซากิ

出發時間:
04:44 06/15, 2021
cancel
 1. 1
  06:51 - 10:33
  3h 42min JPY 15,190 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  06:51
  08:28
  博多
  車站
  timetable 時間表
  08:36
  10:22
  豪斯登堡
  ハウステンボス
  車站
  timetable 時間表
  10:31
  10:33
  南風崎
  車站
  10:33
  10:33
 2. 2
  06:51 - 10:33
  3h 42min JPY 15,190 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  06:51
  08:28
  博多
  車站
  timetable 時間表
  08:36
  10:10
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  10:25
  10:33
  南風崎
  車站
  10:33
  10:33
 3. 3
  07:41 - 11:32
  3h 51min JPY 15,540 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  07:41
  09:42
  新鳥棲
  新鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  10:00
  11:10
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  11:25
  11:32
  南風崎
  車站
  11:32
  11:32
 4. 4
  08:05 - 12:30
  4h 25min JPY 16,450 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  08:05
  10:07
  新鳥棲
  新鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  10:20
  11:36
  諫早
  車站
  timetable 時間表
  11:40
  12:30
  南風崎
  車站
  12:30
  12:30
 5. 5
  04:44 - 11:13
  6h 29min JPY 220,970
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  04:44
  11:13
zoom bar parts