โอคายาม่า → ฮาเอโนะซากิ

出發時間:
16:52 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  16:52 - 21:18
  4h 26min JPY 14,590 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  16:52
  18:34
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:49
  19:01
  新鳥棲
  新鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  19:14
  直達車
  待在同一台車上
  肥前山口
  車站
  20:53
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  21:11
  21:18
  南風崎
  車站
  21:18
  21:18
 2. 2
  18:08 - 22:06
  3h 58min JPY 15,220 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  18:08
  20:10
  新鳥棲
  新鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  20:22
  20:46
  肥前山口
  車站
  timetable 時間表
  20:50
  21:41
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  21:48
  21:53
  豪斯登堡
  ハウステンボス
  車站
  西口
  21:53
  22:06
 3. 3
  18:08 - 22:13
  4h 5min JPY 15,220 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  18:08
  20:10
  新鳥棲
  新鳥栖
  車站
  timetable 時間表
  20:22
  20:46
  肥前山口
  車站
  timetable 時間表
  20:50
  21:41
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  22:06
  22:13
  南風崎
  車站
  22:13
  22:13
 4. 4
  17:36 - 22:13
  4h 37min JPY 15,190 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  車站
  timetable 時間表
  17:36
  19:19
  博多
  車站
  timetable 時間表
  19:33
  21:19
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  22:06
  22:13
  南風崎
  車站
  22:13
  22:13
 5. 5
  16:52 - 23:22
  6h 30min JPY 185,930
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  16:52
  23:22
zoom bar parts