โยโกฮาม่า → หอชมวิวฮามะนาสุ

出發時間:
06:45 10/17, 2021
cancel
 1. 1
  06:51 - 13:26
  6h 35min JPY 11,340 2 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  06:51
  07:17
  東京
  車站
  timetable 時間表
  07:32
  11:25
  秋田
  車站
  西口
  11:25
  11:30
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  11:42
  12:56
  柳町新道
  公車站
  12:56
  13:26
 2. 2
  08:19 - 13:47
  5h 28min JPY 29,950 IC JPY 29,944 5 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  08:19
  08:32
  京急蒲田
  車站
  timetable 時間表
  08:35
  08:46
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  08:46
  08:48
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  09:20
  10:30
  大館能代機場
  大館能代空港
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  11:05
  鷹之巢
  鷹ノ巣
  車站
  timetable 時間表
  12:29
  12:56
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  13:01
  13:05
  能代
  車站
  13:05
  13:47
 3. 3
  08:14 - 13:47
  5h 33min JPY 29,950 IC JPY 29,944 4 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  08:14
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  08:41
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  08:41
  08:43
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  09:20
  10:30
  大館能代機場
  大館能代空港
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  11:05
  鷹之巢
  鷹ノ巣
  車站
  timetable 時間表
  12:29
  12:56
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  13:01
  13:05
  能代
  車站
  13:05
  13:47
 4. 4
  06:45 - 13:57
  7h 12min JPY 10,830 4 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  06:45
  07:18
  東京
  車站
  timetable 時間表
  07:32
  11:25
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  11:40
  12:46
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  13:01
  13:05
  能代
  車站
  13:05
  13:08
  能代站前
  能代駅前
  公車站
  13:24
  13:27
  柳町新道
  公車站
  13:27
  13:57
 5. 5
  06:45 - 15:15
  8h 30min JPY 274,960
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  06:45
  15:15
zoom bar parts