โยโกฮาม่า → หอชมวิวฮามะนาสุ

出發時間:
02:38 12/04, 2021
cancel
 1. 1
  06:44 - 11:56
  5h 12min JPY 32,320 IC JPY 32,314 3 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  06:44
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  07:13
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  07:13
  07:15
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:45
  08:50
  秋田機場
  秋田空港
  機場
  08:55
  08:58
  秋田空港(バス)
  公車站
  09:05
  09:45
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  09:45
  09:49
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  10:12
  11:26
  柳町新道
  公車站
  11:26
  11:56
 2. 2
  07:54 - 12:41
  4h 47min JPY 32,780 IC JPY 32,774 4 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  07:54
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  08:21
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  08:21
  08:23
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  08:55
  10:05
  大館能代機場
  大館能代空港
  機場
  timetable 時間表
  10:20
  10:40
  鷹之巢
  鷹ノ巣
  車站
  timetable 時間表
  10:55
  11:21
  東能代
  車站
  timetable 時間表
  11:54
  11:59
  能代
  車站
  11:59
  12:41
 3. 3
  05:53 - 12:41
  6h 48min JPY 10,670 2 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  05:53
  06:19
  東京
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  10:24
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  10:50
  11:59
  能代
  車站
  11:59
  12:41
 4. 4
  05:53 - 13:06
  7h 13min JPY 10,820 3 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  05:53
  06:19
  東京
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  10:24
  秋田
  車站
  timetable 時間表
  10:50
  11:59
  能代
  車站
  11:59
  12:02
  能代站前
  能代駅前
  公車站
  12:17
  12:42
  風の松原前
  公車站
  12:42
  13:06
 5. 5
  02:38 - 11:08
  8h 30min JPY 326,860
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  02:38
  11:08
zoom bar parts