โยโกฮาม่า → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出發時間:
15:26 07/04, 2022
cancel
 1. 1
  15:55 - 18:38
  2h 43min JPY 3,550 IC JPY 3,550 3 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  15:55
  直達車
  待在同一台車上
  東神奈川
  車站
  16:55
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  17:03
  17:50
  鹽山
  塩山
  車站
  timetable 時間表
  17:54
  18:11
  酒折
  車站
  18:11
  18:13
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公車站
  18:21
  18:23
  甲運松原
  公車站
  18:23
  18:38
 2. 2
  15:49 - 18:38
  2h 49min JPY 2,530 IC JPY 2,530 3 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  15:49
  16:19
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  16:30
  17:50
  鹽山
  塩山
  車站
  timetable 時間表
  17:54
  18:11
  酒折
  車站
  18:11
  18:13
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公車站
  18:21
  18:23
  甲運松原
  公車站
  18:23
  18:38
 3. 3
  15:35 - 18:38
  3h 3min JPY 3,550 IC JPY 3,550 3 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  15:35
  直達車
  待在同一台車上
  東神奈川
  車站
  16:34
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  17:03
  17:50
  鹽山
  塩山
  車站
  timetable 時間表
  17:54
  18:11
  酒折
  車站
  18:11
  18:13
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公車站
  18:21
  18:23
  甲運松原
  公車站
  18:23
  18:38
 4. 4
  15:55 - 19:00
  3h 5min JPY 3,740 IC JPY 3,740 3 次轉乘
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  15:55
  直達車
  待在同一台車上
  東神奈川
  車站
  16:55
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  17:03
  18:06
  甲府
  車站
  北口
  18:06
  18:09
  甲府站北口
  甲府駅北口
  公車站
  3番のりば
  18:13
  18:19
  甲府市役所
  公車站
  18:37
  18:55
  上阿原車庫
  公車站
  18:55
  19:00
 5. 5
  15:26 - 17:16
  1h 50min JPY 52,410
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  15:26
  17:16
zoom bar parts