อุโนะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出發時間:
15:41 09/19, 2021
cancel
 1. 1
  21:29 - 13:01
  15h 32min JPY 17,850 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  21:29
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  22:19
  岡山
  車站
  西口
  22:19
  22:24
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  22:40
  07:01
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  07:01
  07:05
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto裡山機場
  のと里山空港
  公車站
  09:40
  11:07
  Suzunari館前
  すずなり館前
  公車站
  12:23
  13:01
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  13:01
  13:01
 2. 2
  20:47 - 13:01
  16h 14min JPY 17,920 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  20:47
  20:51
  宇野站前
  宇野駅前
  公車站
  1番のりば
  20:51
  21:38
  岡山站(東口)
  岡山駅〔東口〕
  公車站
  2番のりば
  21:38
  21:44
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  22:40
  07:01
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  07:01
  07:05
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto裡山機場
  のと里山空港
  公車站
  09:40
  11:07
  Suzunari館前
  すずなり館前
  公車站
  12:23
  13:01
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  13:01
  13:01
 3. 3
  19:13 - 13:01
  17h 48min JPY 15,530 8 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  19:13
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  19:59
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  20:28
  21:54
  姬路
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  21:56
  23:29
  京都
  車站
  西口
  23:29
  23:37
  京都站
  京都駅〔烏丸口〕
  公車站
  23:59
  06:02
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  06:02
  06:11
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  timetable 時間表
  06:30
  直達車
  待在同一台車上
  津幡
  車站
  07:55
  七尾
  車站
  timetable 時間表
  08:24
  直達車
  待在同一台車上
  和倉溫泉
  和倉温泉
  車站
  09:06
  穴水
  車站
  09:06
  09:09
  穴水站前
  穴水駅前
  公車站
  09:11
  10:34
  能登町役場前
  公車站
  10:45
  12:01
  飯田榮町北
  飯田栄町北
  公車站
  12:29
  13:01
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  13:01
  13:01
 4. 4
  09:03 - 18:31
  9h 28min JPY 15,370 5 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  09:03
  09:27
  茶屋町
  車站
  timetable 時間表
  09:33
  09:47
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:59
  京都
  車站
  timetable 時間表
  11:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  13:20
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  13:20
  13:26
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  14:00
  16:26
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  16:26
  16:29
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  16:50
  17:23
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  17:23
  18:31
 5. 5
  15:41 - 23:55
  8h 14min JPY 193,460
  cancel cancel
zoom bar parts