อุโนะ → ซึทาญ่า

出發時間:
22:34 05/21, 2022
cancel
 1. 1
  05:01 - 11:11
  6h 10min JPY 14,400 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:01
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  06:07
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  07:58
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  08:43
  10:58
  高山
  車站
  東口
  10:58
  11:11
 2. 2
  05:01 - 11:11
  6h 10min JPY 14,400 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:01
  05:24
  茶屋町
  車站
  timetable 時間表
  05:28
  05:45
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:42
  08:19
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  08:43
  10:58
  高山
  車站
  東口
  10:58
  11:11
 3. 3
  05:01 - 11:13
  6h 12min JPY 14,500 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:01
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  06:07
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  07:58
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  08:43
  10:58
  高山
  車站
  東口
  10:58
  11:01
  飛驒農協高山分店前
  飛騨農協高山支店前
  公車站
  11:01
  11:11
  高信本店前
  公車站
  11:11
  11:13
 4. 4
  05:01 - 11:30
  6h 29min JPY 13,870 2 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:01
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  06:07
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:18
  07:58
  名古屋
  車站
  太閤通口
  07:58
  08:06
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  08:45
  11:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  11:20
  11:30
 5. 5
  22:34 - 04:44
  6h 10min JPY 191,600
  cancel cancel
  อุโนะ
  22:34
  04:44
zoom bar parts