อุโนะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

出發時間:
02:27 09/28, 2021
cancel
 1. 1
  05:32 - 10:00
  4h 28min JPY 12,100 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  05:32
  05:35
  宇野站前
  宇野駅前
  公車站
  2番のりば
  05:35
  直達車
  待在同一台車上
  DAIKI岡山前
  ダイキ岡山前
  公車站
  06:40
  岡山站(東口)
  岡山駅〔東口〕
  公車站
  2番のりば
  06:40
  06:51
  岡山
  車站
  東口
  timetable 時間表
  06:51
  08:11
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  08:40
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  08:55
  下關
  下関
  車站
  timetable 時間表
  08:58
  09:39
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  09:39
  09:42
  川棚站
  川棚駅
  公車站
  09:50
  09:55
  川棚温泉(バス)
  公車站
  09:55
  10:00
 2. 2
  05:01 - 10:00
  4h 59min JPY 11,270 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:01
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  06:07
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:30
  08:38
  新下關
  新下関
  車站
  timetable 時間表
  08:44
  08:48
  幡生
  車站
  timetable 時間表
  09:08
  09:39
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  09:39
  09:42
  川棚站
  川棚駅
  公車站
  09:50
  09:55
  川棚温泉(バス)
  公車站
  09:55
  10:00
 3. 3
  05:01 - 10:12
  5h 11min JPY 11,810 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:01
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  06:07
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:03
  08:53
  新下關
  新下関
  車站
  東口
  08:53
  08:58
  新下關站
  新下関駅
  公車站
  09:00
  09:20
  富任口
  公車站
  09:26
  直達車
  待在同一台車上
  豐洋台3丁目
  豊洋台三丁目
  公車站
  10:07
  川棚温泉(バス)
  公車站
  10:07
  10:12
 4. 4
  05:01 - 10:12
  5h 11min JPY 11,990 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:01
  直達車
  待在同一台車上
  茶屋町
  車站
  06:07
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:51
  08:11
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  08:24
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  08:41
  下關
  下関
  車站
  timetable 時間表
  08:58
  09:39
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  09:39
  09:42
  川棚站
  川棚駅
  公車站
  10:02
  10:07
  川棚温泉(バス)
  公車站
  10:07
  10:12
 5. 5
  02:27 - 07:04
  4h 37min JPY 146,090
  cancel cancel
zoom bar parts