อุสึโนะมิยะ → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

出發時間:
11:05 05/23, 2022
cancel
 1. 1
  11:35 - 16:18
  4h 43min JPY 17,900 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  11:35
  12:24
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:33
  14:47
  米原
  車站
  timetable 時間表
  14:56
  15:59
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  timetable 時間表
  16:09
  16:13
  福井口
  車站
  16:13
  16:18
 2. 2
  11:35 - 17:00
  5h 25min JPY 16,050 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  11:35
  12:41
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  12:49
  15:19
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  15:48
  16:35
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  timetable 時間表
  16:55
  16:59
  福井口
  車站
  16:59
  17:00
 3. 3
  11:16 - 17:18
  6h 2min JPY 15,390 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  11:16
  13:17
  東京
  車站
  timetable 時間表
  13:33
  15:47
  米原
  車站
  timetable 時間表
  15:56
  17:00
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  timetable 時間表
  17:09
  17:13
  福井口
  車站
  17:13
  17:18
 4. 4
  12:35 - 17:48
  5h 13min JPY 16,050 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  12:35
  13:41
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  13:49
  16:19
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  16:29
  17:20
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  timetable 時間表
  17:39
  17:43
  福井口
  車站
  17:43
  17:48
 5. 5
  11:05 - 17:46
  6h 41min JPY 194,750
  cancel cancel
zoom bar parts