อุสึโนะมิยะ → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

出發時間:
15:12 01/22, 2022
cancel
 1. 1
  19:22 - 08:19
  12h 57min JPY 21,480 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  19:22
  20:20
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:33
  23:51
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  05:27
  06:31
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  正面口
  06:31
  06:44
  高松港〔小豆島航線〕
  高松港〔航路〕
  港口
  06:50
  07:50
  小豆島池田港
  港口
  07:52
  07:55
  池田內科診所(池田港前)
  池田内科クリニック〔池田港前〕
  公車站
  07:59
  08:10
  橄欖公園口
  オリーブ公園口
  公車站
  08:10
  08:19
 2. 2
  19:13 - 10:19
  15h 6min JPY 19,810 IC JPY 19,810 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  19:13
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  21:40
  橫濱
  横浜
  車站
  東口
  21:40
  21:48
  橫濱City Air Terminal (YCAT)
  横浜駅東口/YCAT
  公車站
  22:00
  06:30
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  06:30
  06:38
  岡山
  車站
  西口
  timetable 時間表
  07:10
  08:07
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  正面口
  08:07
  08:20
  高松港〔小豆島航線〕
  高松港〔航路〕
  港口
  08:32
  09:32
  小豆島池田港
  港口
  09:34
  09:37
  池田內科診所(池田港前)
  池田内科クリニック〔池田港前〕
  公車站
  09:59
  10:10
  橄欖公園口
  オリーブ公園口
  公車站
  10:10
  10:19
 3. 3
  19:13 - 10:47
  15h 34min JPY 19,200 IC JPY 19,200 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  19:13
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  21:40
  橫濱
  横浜
  車站
  東口
  21:40
  21:48
  橫濱City Air Terminal (YCAT)
  横浜駅東口/YCAT
  公車站
  22:00
  06:30
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  06:30
  06:36
  岡山站(東口)
  岡山駅〔東口〕
  公車站
  1番のりば
  07:33
  08:10
  新岡山港(巴士)
  新岡山港〔バス〕
  公車站
  08:10
  08:13
  新岡山港
  新岡山港〔航路〕
  港口
  08:40
  09:50
  小豆島土庄港<高速船乘船處>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  港口
  09:52
  09:55
  土莊港
  土庄港
  公車站
  10:10
  10:45
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  公車站
  10:45
  10:47
 4. 4
  19:13 - 10:47
  15h 34min JPY 20,350 IC JPY 20,350 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  19:13
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  21:40
  橫濱
  横浜
  車站
  東口
  21:40
  21:48
  橫濱City Air Terminal (YCAT)
  横浜駅東口/YCAT
  公車站
  22:00
  06:30
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  06:30
  06:38
  岡山
  車站
  西口
  timetable 時間表
  07:10
  08:07
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  正面口
  08:07
  08:20
  高松港〔小豆島航線〕
  高松港〔航路〕
  港口
  09:10
  09:45
  小豆島土庄港<高速船乘船處>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  港口
  09:47
  09:50
  土莊港
  土庄港
  公車站
  10:10
  10:45
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  公車站
  10:45
  10:47
 5. 5
  15:12 - 01:23
  10h 11min JPY 262,060
  cancel cancel
zoom bar parts