อินาริ (JR) → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
14:49 01/23, 2021
cancel
 1. 1
  14:49 - 15:22
  33min JPY 240 1 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  14:49
  14:54
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:00
  15:09
  大津
  車站
  北口
  15:09
  15:22
 2. 2
  14:49 - 15:25
  36min JPY 450 2 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  14:49
  14:54
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:00
  15:09
  大津
  車站
  北口
  15:09
  15:11
  大津站(滋賀縣)
  大津駅(滋賀県)
  公車站
  15:18
  15:20
  濱町(滋賀縣)
  浜町(滋賀県)
  公車站
  15:20
  15:25
 3. 3
  14:59 - 15:37
  38min JPY 240 1 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  14:59
  15:04
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:15
  15:24
  大津
  車站
  北口
  15:24
  15:37
 4. 4
  15:19 - 15:52
  33min JPY 240 1 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  15:19
  15:24
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:30
  15:39
  大津
  車站
  北口
  15:39
  15:52
 5. 5
  14:49 - 15:18
  29min JPY 4,620
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  14:49
  15:18
zoom bar parts