อินาริ (JR) → Saratoku Ryokan

出發時間:
08:11 01/28, 2021
cancel
 1. 1
  12:29 - 15:41
  3h 12min JPY 3,560 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  12:29
  12:34
  京都
  車站
  timetable 時間表
  12:40
  直達車
  待在同一台車上
  大和西大寺
  車站
  13:35
  橿原神宮前
  車站
  timetable 時間表
  13:47
  14:11
  下市口
  車站
  14:11
  14:16
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  14:20
  15:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  15:38
  15:41
 2. 2
  11:59 - 15:41
  3h 42min JPY 3,160 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  11:59
  12:04
  京都
  車站
  timetable 時間表
  12:12
  直達車
  待在同一台車上
  大和西大寺
  車站
  13:19
  大和八木
  車站
  南口
  13:19
  13:21
  大和八木站(南)
  大和八木駅〔南〕
  公車站
  13:21
  14:07
  岡崎町(奈良縣)
  岡崎町(奈良県)
  公車站
  14:13
  15:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  15:38
  15:41
 3. 3
  11:59 - 15:41
  3h 42min JPY 3,050 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  11:59
  12:04
  京都
  車站
  timetable 時間表
  12:12
  直達車
  待在同一台車上
  大和西大寺
  車站
  13:25
  橿原神宮前
  車站
  東口
  13:25
  13:30
  橿原神宮前站東口
  橿原神宮前駅東口
  公車站
  13:39
  14:07
  岡崎町(奈良縣)
  岡崎町(奈良県)
  公車站
  14:21
  15:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  15:38
  15:41
 4. 4
  11:59 - 15:41
  3h 42min JPY 2,640 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  11:59
  12:04
  京都
  車站
  timetable 時間表
  12:12
  直達車
  待在同一台車上
  大和西大寺
  車站
  13:25
  橿原神宮前
  車站
  timetable 時間表
  13:30
  14:01
  下市口
  車站
  14:01
  14:06
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  14:20
  15:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  15:38
  15:41
 5. 5
  08:11 - 10:23
  2h 12min JPY 42,450
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  08:11
  10:23
zoom bar parts