โยชิคาวะ → Kanesaka

出發時間:
15:30 10/24, 2021
cancel
 1. 1
  15:30 - 15:58
  28min
  cancel cancel
  โยชิคาวะ
  15:30
  15:58
 2. 2
  15:33 - 15:59
  26min JPY 140 IC JPY 136 無轉乘
  cancel cancel
  โยชิคาวะ
  15:33
  15:33
  吉川
  車站
  timetable 時間表
  15:33
  15:35
  越谷湖鎮
  越谷レイクタウン
  車站
  出入口1
  15:35
  15:59
 3. 3
  15:44 - 16:10
  26min JPY 140 IC JPY 136 無轉乘
  cancel cancel
  โยชิคาวะ
  15:44
  15:44
  吉川
  車站
  timetable 時間表
  15:44
  15:46
  越谷湖鎮
  越谷レイクタウン
  車站
  出入口1
  15:46
  16:10
 4. 4
  15:30 - 15:38
  8min JPY 1,100
  cancel cancel
  โยชิคาวะ
  15:30
  15:38
zoom bar parts