ทาเกะโอกะ → คาวากุจิร้านฮาร์ดแวร์

出發時間:
16:49 09/22, 2021
cancel
 1. 1
  16:49 - 17:16
  27min
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  16:49
  17:16
 2. 2
  17:07 - 17:47
  40min JPY 460 IC JPY 459 1 次轉乘
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  17:07
  17:07
  竹岡
  車站
  timetable 時間表
  17:07
  17:12
  上總湊
  上総湊
  車站
  17:12
  17:14
  上總湊站
  上総湊駅
  公車站
  17:40
  17:46
  竹岡郵便局前
  公車站
  17:46
  17:47
 3. 3
  18:03 - 18:10
  7min JPY 220 無轉乘
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:03
  18:06
  竹岡站前
  竹岡駅前
  公車站
  18:06
  18:10
  竹岡郵便局前
  公車站
  18:10
  18:10
 4. 4
  16:49 - 16:52
  3min JPY 800
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  16:49
  16:52
zoom bar parts