พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู → Karaoke Mio

出發時間:
10:27 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  10:35 - 10:45
  10min JPY 200 無轉乘
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  10:35
  10:39
  門司港Retro(棧橋通交差點)
  門司港レトロ[桟橋通り交差点]
  公車站
  10:39
  10:43
  風師
  公車站
  10:43
  10:45
 2. 2
  10:34 - 10:45
  11min JPY 200 無轉乘
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  10:34
  10:36
  門司港站前
  門司港駅前
  公車站
  10:36
  10:43
  風師
  公車站
  10:43
  10:45
 3. 3
  10:27 - 10:49
  22min
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  10:27
  10:49
 4. 4
  10:41 - 10:51
  10min JPY 200 無轉乘
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  10:41
  10:45
  門司港Retro(棧橋通交差點)
  門司港レトロ[桟橋通り交差点]
  公車站
  10:45
  10:49
  風師
  公車站
  10:49
  10:51
 5. 5
  10:27 - 10:32
  5min JPY 760
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  10:27
  10:32
zoom bar parts