Japan Travel by NAVITIME - 日本旅遊指南、轉乘搜尋和路線規劃工具

在 秋田縣 區有 湖沼 個地方

 • 田澤湖
  旅遊/觀光
  Senboku City Akita Prefecture Tazawako
 • 八幡平大沼
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Kadunoshi Hachimantai Kumazawa In the national forest
 • Itadonuma
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Yuzawa City Minase Wakahata
 • Ichinomegata
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Oga City Kitaura-yumoto Fukunosawa
 • Ushinuma
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Yokote City Shiroyamamachi
 • Oike
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Yurihonjo City Chokaimachi-kamijinego
 • Ogatatameike
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Nikaho City Baba Toushiyama
 • Onuma
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Semboku City Tazawako-umezawa Numagashira
 • Oyachiike
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Yurihonjo City Nishisawa Minamiyurihara
 • Oyanaginumashizen Park
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Ogachi County Higashinaruse Vil. Tsubakikawa
 • Otomonuma
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Noshiro City Haragainosawa
 • Kainuma
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Yuzawa City Minase Sakurazaka
 • Kakusukenuma
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Yamamoto County Mitane Town Moritake Konakano
 • Katajirinuma
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Senboku County Misato Town Rokugohigashine Shimoumakorobashi
 • Karasunuma
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Yurihonjo City Iwaki-uchimichikawa
 • Kurogata
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Nikaho City Innai Kurogata
 • Kokenuma
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Yuzawa City Minase Mizukamisawa
 • Gosainuma
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Yuzawa City Minase Mizukamisawa
 • Saginuma
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Yurihonjo City Iwaki-takinomata
 • Jindaichoseichi
  旅遊/觀光
  Akita Pref. Semboku City Tazawako-sotsuda Warisawa

秋田縣的主要區域

around-area-map

以清酒和武家聞名的秋田縣,從非觀光取向的環境中展現日本文化精髓。除了知名的稻田與當地歷史遺跡,還有壯闊的自然風景,包括男鹿半島沿岸的崎嶇海灣與抱返溪谷;最適合造訪抱返溪谷的季節,當屬樹葉開始變換色彩的秋季。

秋田縣的照片集

從目的尋找