Hikari 新干线 时刻表

京都

新大阪
米原

JR东海道新干线 往名古屋/东京

筛选火车 :  所有 Nozomi Hikari Kodama
37 点击时间查看车站 click on the time to see the stop stations

  6

 • 25
  Hikari
  HIKARI634号
  东京
  站台: 12番ホーム
  57
  Hikari
  HIKARI636号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 7

 • 33
  Hikari
  HIKARI638号
  东京
  站台: 12番ホーム
  51
  Hikari
  HIKARI640号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 8

 • 33
  Hikari
  HIKARI642号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 9

 • 08
  Hikari
  HIKARI500号
  东京
  站台: 11番ホーム
  33
  Hikari
  HIKARI644号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 10

 • 08
  Hikari
  HIKARI502号
  东京
  站台: 11番ホーム
  33
  Hikari
  HIKARI646号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 11

 • 08
  Hikari
  HIKARI504号
  东京
  站台: 11番ホーム
  33
  Hikari
  HIKARI648号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 12

 • 08
  Hikari
  HIKARI506号
  东京
  站台: 11番ホーム
  33
  Hikari
  HIKARI650号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 13

 • 08
  Hikari
  HIKARI508号
  东京
  站台: 11番ホーム
  33
  Hikari
  HIKARI652号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 14

 • 08
  Hikari
  HIKARI510号
  东京
  站台: 11番ホーム
  33
  Hikari
  HIKARI654号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 15

 • 08
  Hikari
  HIKARI512号
  东京
  站台: 11番ホーム
  33
  Hikari
  HIKARI656号
  东京
  站台: 11番ホーム
 • 16

 • 08
  Hikari
  HIKARI514号
  东京
  站台: 11番ホーム
  33
  Hikari
  HIKARI658号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 17

 • 08
  Hikari
  HIKARI516号
  东京
  站台: 11番ホーム
  33
  Hikari
  HIKARI660号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 18

 • 08
  Hikari
  HIKARI518号
  东京
  站台: 11番ホーム
  33
  Hikari
  HIKARI662号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 19

 • 08
  Hikari
  HIKARI520号
  东京
  站台: 11番ホーム
  36
  Hikari
  HIKARI664号
  东京
  站台: 12番ホーム
 • 20

 • 03
  Hikari
  HIKARI522号
  东京
  站台: 12番ホーム
  36
  Hikari
  HIKARI666号
  东京
  站台: 12番ホーム
  59
  Hikari
  HIKARI668号
  东京
  站台: 11番ホーム
 • 21

 • 22

该时刻表反映了截至 2024-05-21 时从交通出版社获得的最新数据。 日本全国将于 2024 年 3 月 16 日(星期六)实施时刻表修订。 请注意,时刻表可能会发生变化。
close

这个网站的信息对您有帮助吗?

bad

无用

normal

内容不足

good

有用

感谢您的回答。我们将继续努力提高质量。