ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出发时间:
09:21 01/23, 2022
cancel
 1. 1
  09:37 - 12:56
  3h 19min JPY 4,970 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:37
  10:01
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:06
  10:11
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:19
  10:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  11:01
  11:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  11:25
  11:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  11:45
  12:04
  Woody Pal
  ウッディパル
  公交车站
  12:04
  12:56
 2. 2
  09:47 - 13:58
  4h 11min JPY 3,190 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:47
  10:19
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:24
  11:02
  大垣
  火车站
  timetable 时刻表
  11:12
  11:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  12:01
  12:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  12:25
  12:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  13:01
  13:17
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  13:17
  13:58
 3. 3
  09:22 - 13:58
  4h 36min JPY 3,190 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:22
  10:05
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:09
  10:47
  大垣
  火车站
  timetable 时刻表
  11:12
  11:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  12:01
  12:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  12:25
  12:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  13:01
  13:17
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  13:17
  13:58
 4. 4
  09:22 - 13:58
  4h 36min JPY 3,050 5 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:22
  10:03
  神宫前
  神宮前
  火车站
  timetable 时刻表
  10:05
  10:32
  名铁一宫
  名鉄一宮
  火车站
  10:32
  10:37
  尾张一宫
  尾張一宮
  火车站
  timetable 时刻表
  10:41
  11:02
  大垣
  火车站
  timetable 时刻表
  11:12
  11:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  12:01
  12:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  12:25
  12:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  13:01
  13:17
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  13:17
  13:58
 5. 5
  09:21 - 11:16
  1h 55min JPY 55,220
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  09:21
  11:16
zoom bar parts