ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → AKIZU NO GARTEN

出发时间:
19:44 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  22:07 - 08:40
  10h 33min JPY 9,750 5 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  22:07
  22:35
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  西检票口
  22:35
  22:51
  名古屋
  火车站
  广小路口
  timetable 时刻表
  22:58
  23:45
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  23:56
  00:18
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  00:35
  01:03
  火车站
  timetable 时刻表
  05:04
  06:03
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:05
  07:49
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  07:49
  08:40
 2. 2
  19:44 - 08:40
  12h 56min JPY 5,940 7 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  19:44
  20:24
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  20:24
  20:30
  近铁名古屋
  近鉄名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  20:31
  21:53
  伊势中川
  伊勢中川
  火车站
  timetable 时刻表
  21:56
  22:38
  名张
  名張
  火车站
  timetable 时刻表
  22:50
  00:20
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  00:26
  00:31
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  00:35
  01:03
  火车站
  timetable 时刻表
  05:04
  06:03
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:05
  07:49
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  07:49
  08:40
 3. 3
  19:44 - 09:08
  13h 24min JPY 6,140 8 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  19:44
  20:24
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  20:24
  20:30
  近铁名古屋
  近鉄名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  20:31
  21:53
  伊势中川
  伊勢中川
  火车站
  timetable 时刻表
  21:56
  22:38
  名张
  名張
  火车站
  timetable 时刻表
  22:50
  00:20
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  00:26
  00:31
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  00:35
  01:03
  火车站
  timetable 时刻表
  05:04
  06:03
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:05
  07:49
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  07:49
  07:52
  纪伊田边站
  紀伊田辺駅
  公交车站
  08:20
  08:31
  下万吕
  下万呂
  公交车站
  08:31
  09:08
 4. 4
  19:44 - 09:22
  13h 38min JPY 8,320 3 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  19:44
  20:24
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  中央检票口
  20:24
  20:30
  名铁巴士中心
  名鉄バスセンター
  公交车站
  20:30
  23:54
  熊野市站前
  熊野市駅前
  公交车站
  23:54
  00:02
  熊野市
  火车站
  timetable 时刻表
  05:13
  05:44
  新宫
  新宮
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  08:31
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  08:31
  09:22
 5. 5
  19:44 - 00:24
  4h 40min JPY 136,110
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  19:44
  00:24
zoom bar parts