ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
03:51 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  06:11 - 10:04
  3h 53min JPY 9,040 4 换乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:11
  06:16
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  06:17
  06:22
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:21
  09:44
  富山
  火车站
  正面口
  09:44
  09:52
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  09:55
  10:01
  旅笼町(富山县)
  旅篭町(富山県)
  公交车站
  10:01
  10:04
 2. 2
  06:38 - 10:24
  3h 46min JPY 7,170 4 换乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:38
  06:43
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  06:45
  06:51
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:00
  09:38
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:46
  10:04
  富山
  火车站
  正面口
  10:04
  10:12
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  10:15
  10:21
  旅笼町(富山县)
  旅篭町(富山県)
  公交车站
  10:21
  10:24
 3. 3
  06:11 - 10:25
  4h 14min JPY 8,240 3 换乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:11
  06:16
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  06:17
  06:22
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  东口
  09:13
  09:19
  金泽站
  金沢駅前〔東口〕
  公交车站
  2番のりば
  09:20
  10:17
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  10:17
  10:25
 4. 4
  06:11 - 10:44
  4h 33min JPY 8,740 4 换乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:11
  06:16
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  06:17
  06:22
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:27
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  10:26
  富山
  火车站
  正面口
  10:26
  10:34
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  10:35
  10:41
  旅笼町(富山县)
  旅篭町(富山県)
  公交车站
  10:41
  10:44
 5. 5
  03:51 - 08:20
  4h 29min JPY 160,450
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  03:51
  08:20
zoom bar parts