ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出发时间:
21:15 05/21, 2022
cancel
 1. 1
  21:29 - 00:29
  3h 0min JPY 10,550 4 换乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  21:29
  21:34
  西九条
  火车站
  timetable 时刻表
  21:41
  21:47
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  21:52
  21:56
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  22:08
  23:32
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  23:40
  00:15
  寺家
  火车站
  00:15
  00:29
 2. 2
  21:23 - 00:29
  3h 6min JPY 10,550 3 换乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  21:23
  直达列车
  继续坐同一列车
  西九条
  火车站
  21:35
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  21:40
  21:44
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  22:08
  23:32
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  23:40
  00:15
  寺家
  火车站
  00:15
  00:29
 3. 3
  21:23 - 00:29
  3h 6min JPY 10,550 3 换乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  21:23
  直达列车
  继续坐同一列车
  西九条
  火车站
  21:35
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  21:42
  21:46
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  22:08
  23:32
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  23:40
  00:15
  寺家
  火车站
  00:15
  00:29
 4. 4
  21:55 - 00:51
  2h 56min JPY 10,550 3 换乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  火车站
  timetable 时刻表
  21:55
  直达列车
  继续坐同一列车
  西九条
  火车站
  22:08
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  22:12
  22:16
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  22:29
  23:54
  广岛
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  00:03
  00:37
  寺家
  火车站
  00:37
  00:51
 5. 5
  21:15 - 01:03
  3h 48min JPY 108,640
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  21:15
  01:03
zoom bar parts