ภูเขาโคยะ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出发时间:
14:02 01/19, 2022
cancel
 1. 1
  15:25 - 22:40
  7h 15min JPY 15,140 4 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:25
  15:30
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  15:39
  17:01
  难波(南海线)
  なんば〔南海線〕
  火车站
  17:01
  17:08
  难波(大阪Metro地铁)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  timetable 时刻表
  17:11
  17:27
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  17:48
  19:37
  静冈
  静岡
  火车站
  timetable 时刻表
  19:45
  22:00
  南甲府
  火车站
  22:00
  22:40
 2. 2
  15:08 - 22:43
  7h 35min JPY 15,140 6 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:08
  15:13
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  15:18
  16:02
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:08
  16:57
  难波(南海线)
  なんば〔南海線〕
  火车站
  16:57
  17:04
  难波(大阪Metro地铁)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  timetable 时刻表
  17:06
  17:22
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  17:48
  19:37
  静冈
  静岡
  火车站
  timetable 时刻表
  19:45
  22:06
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  22:09
  22:12
  酒折
  火车站
  22:12
  22:43
 3. 3
  15:08 - 22:43
  7h 35min JPY 14,860 7 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:08
  15:13
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  15:18
  16:02
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:08
  16:54
  新今宫
  新今宮
  火车站
  timetable 时刻表
  17:00
  17:17
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  17:23
  17:27
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  17:48
  19:37
  静冈
  静岡
  火车站
  timetable 时刻表
  19:45
  22:06
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  22:09
  22:12
  酒折
  火车站
  22:12
  22:43
 4. 4
  15:25 - 23:36
  8h 11min JPY 12,780 6 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:25
  15:30
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  15:39
  17:01
  难波(南海线)
  なんば〔南海線〕
  火车站
  17:01
  17:08
  难波(大阪Metro地铁)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  timetable 时刻表
  17:11
  17:27
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  17:39
  18:28
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  18:40
  20:34
  盐尻
  塩尻
  火车站
  timetable 时刻表
  21:26
  22:18
  小渊泽
  小淵沢
  火车站
  timetable 时刻表
  22:23
  23:05
  酒折
  火车站
  23:05
  23:36
 5. 5
  14:02 - 20:40
  6h 38min JPY 164,170
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  14:02
  20:40
zoom bar parts