ภูเขาโคยะ → ฮามะโอสึ A-Qus

出发时间:
12:34 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  13:03 - 16:22
  3h 19min JPY 2,560 4 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:03
  13:08
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:12
  13:53
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:06
  14:52
  新今宫
  新今宮
  火车站
  timetable 时刻表
  15:00
  15:16
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:30
  16:09
  大津
  火车站
  北口
  16:09
  16:22
 2. 2
  13:03 - 16:22
  3h 19min JPY 2,560 4 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:03
  13:08
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:12
  13:53
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:06
  14:52
  新今宫
  新今宮
  火车站
  timetable 时刻表
  15:09
  15:22
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:30
  16:09
  大津
  火车站
  北口
  16:09
  16:22
 3. 3
  13:03 - 16:29
  3h 26min JPY 2,560 4 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:03
  13:08
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:12
  13:53
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:06
  14:52
  新今宫
  新今宮
  火车站
  timetable 时刻表
  14:59
  15:13
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:23
  16:16
  大津
  火车站
  北口
  16:16
  16:29
 4. 4
  13:03 - 16:32
  3h 29min JPY 2,620 5 换乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:03
  13:08
  极乐桥
  極楽橋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:12
  13:53
  桥本(和歌山县)
  橋本(和歌山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:06
  14:52
  新今宫
  新今宮
  火车站
  timetable 时刻表
  15:00
  15:16
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:30
  16:05
  山科
  火车站
  16:05
  16:10
  京阪山科
  火车站
  1番出入口
  timetable 时刻表
  16:11
  16:25
  琵琶湖滨大津
  びわ湖浜大津
  火车站
  16:25
  16:32
 5. 5
  12:34 - 14:54
  2h 20min JPY 48,490
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  12:34
  14:54
zoom bar parts