วาคายามะ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
01:01 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  05:14 - 10:46
  5h 32min JPY 13,820 3 换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:14
  06:21
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:34
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:21
  10:24
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  10:33
  10:46
  直江津
  火车站
  10:46
  10:46
 2. 2
  05:14 - 12:54
  7h 40min JPY 12,910 3 换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:14
  06:21
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:34
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:27
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  11:19
  泊(富山县)
  泊(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:43
  直达列车
  继续坐同一列车
  市振
  火车站
  12:54
  直江津
  火车站
  12:54
  12:54
 3. 3
  05:14 - 12:54
  7h 40min JPY 12,910 4 换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:14
  06:00
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  06:03
  06:22
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:27
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  11:19
  泊(富山县)
  泊(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:43
  直达列车
  继续坐同一列车
  市振
  火车站
  12:54
  直江津
  火车站
  12:54
  12:54
 4. 4
  01:01 - 07:25
  6h 24min JPY 230,070
  cancel cancel
  วาคายามะ
  01:01
  07:25
zoom bar parts