วาคายามะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出发时间:
10:13 12/06, 2020
cancel
 1. 1
  10:49 - 16:48
  5h 59min JPY 19,630 2 换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:49
  11:50
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  12:09
  14:36
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  15:04
  16:36
  上田
  火车站
  温泉口
  16:36
  16:48
 2. 2
  10:58 - 17:38
  6h 40min JPY 12,680 4 换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:58
  12:28
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  12:32
  12:35
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  12:48
  13:42
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  14:00
  16:47
  筱之井
  篠ノ井
  火车站
  timetable 时刻表
  16:56
  17:26
  上田
  火车站
  温泉口
  17:26
  17:38
 3. 3
  10:28 - 17:38
  7h 10min JPY 12,680 4 换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:28
  11:58
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  12:02
  12:05
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  12:18
  13:25
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  14:00
  16:47
  筱之井
  篠ノ井
  火车站
  timetable 时刻表
  16:56
  17:26
  上田
  火车站
  温泉口
  17:26
  17:38
 4. 4
  10:49 - 17:58
  7h 9min JPY 16,570 3 换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:49
  11:50
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  直达列车
  继续坐同一列车
  山科
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  近江盐津
  近江塩津
  火车站
  14:15
  敦贺
  敦賀
  火车站
  timetable 时刻表
  14:25
  15:47
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  16:09
  17:46
  上田
  火车站
  温泉口
  17:46
  17:58
 5. 5
  10:13 - 16:21
  6h 8min JPY 167,790
  cancel cancel
  วาคายามะ
  10:13
  16:21
zoom bar parts