วาคายามะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出发时间:
13:01 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  13:50 - 21:34
  7h 44min JPY 16,720 4 换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:50
  14:50
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:09
  17:16
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  17:29
  18:19
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  18:35
  19:31
  甲府
  火车站
  南口
  19:31
  19:36
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  19:40
  20:07
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  20:07
  21:34
 2. 2
  13:50 - 21:34
  7h 44min JPY 16,720 4 换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:50
  14:50
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:15
  17:26
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  17:43
  18:31
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  18:35
  19:31
  甲府
  火车站
  南口
  19:31
  19:36
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  19:40
  20:07
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  20:07
  21:34
 3. 3
  13:50 - 21:34
  7h 44min JPY 16,720 4 换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:50
  14:50
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:24
  17:34
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  17:43
  18:31
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  18:35
  19:31
  甲府
  火车站
  南口
  19:31
  19:36
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  19:40
  20:07
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  20:07
  21:34
 4. 4
  13:29 - 21:34
  8h 5min JPY 16,230 5 换乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:29
  14:58
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:02
  15:05
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:15
  17:26
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  17:43
  18:31
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  18:35
  19:31
  甲府
  火车站
  南口
  19:31
  19:36
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  19:40
  20:07
  升仙峡口
  昇仙峡口
  公交车站
  20:07
  21:34
 5. 5
  13:01 - 19:07
  6h 6min JPY 174,020
  cancel cancel
  วาคายามะ
  13:01
  19:07
zoom bar parts