อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

出发时间:
12:15 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  12:27 - 13:52
  1h 25min JPY 900 4 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  12:27
  12:35
  火车站
  timetable 时刻表
  12:38
  13:09
  十三
  火车站
  timetable 时刻表
  13:16
  13:27
  武库之荘
  武庫之荘
  火车站
  北口
  13:27
  13:31
  阪急武库之荘(北)
  阪急武庫之荘〔北〕
  公交车站
  2のりば
  13:33
  13:39
  时友
  時友
  公交车站
  13:39
  13:42
  时友
  時友
  公交车站
  13:43
  13:49
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  13:49
  13:52
 2. 2
  12:27 - 13:57
  1h 30min JPY 900 4 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  12:27
  12:35
  火车站
  timetable 时刻表
  12:38
  13:09
  十三
  火车站
  timetable 时刻表
  13:16
  13:27
  武库之荘
  武庫之荘
  火车站
  北口
  13:27
  13:31
  阪急武库之荘(北)
  阪急武庫之荘〔北〕
  公交车站
  2のりば
  13:33
  13:39
  时友
  時友
  公交车站
  13:39
  13:42
  时友
  時友
  公交车站
  13:48
  13:54
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  13:54
  13:57
 3. 3
  12:27 - 14:13
  1h 46min JPY 750 3 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  12:27
  12:35
  火车站
  timetable 时刻表
  12:38
  13:09
  十三
  火车站
  timetable 时刻表
  13:13
  13:43
  宝冢
  宝塚
  火车站
  出口2(阪急)
  13:43
  13:48
  宝冢(巴士)
  宝塚(バス)
  公交车站
  2のりば
  13:54
  14:10
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  14:10
  14:13
 4. 4
  12:27 - 14:13
  1h 46min JPY 680 4 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  12:27
  12:35
  火车站
  timetable 时刻表
  12:38
  13:09
  十三
  火车站
  timetable 时刻表
  13:16
  13:25
  冢口(阪急线)
  塚口(阪急線)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:36
  13:42
  伊丹(阪急线)
  伊丹(阪急線)
  火车站
  東通路デッキ口
  13:42
  13:45
  阪急伊丹
  公交车站
  3番乗り場
  13:57
  14:10
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  14:10
  14:13
 5. 5
  12:15 - 13:20
  1h 5min JPY 19,920
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  12:15
  13:20
zoom bar parts