อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → ฮาชิโมโตะยะ

出发时间:
20:19 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  20:24 - 00:04
  3h 40min JPY 1,580 4 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  20:24
  20:32
  火车站
  timetable 时刻表
  20:35
  20:42
  乌丸
  烏丸
  火车站
  20:42
  20:47
  四条(京都市营)
  四条(京都市営)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:48
  20:58
  竹田(京都府)
  竹田(京都府)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:07
  直达列车
  继续坐同一列车
  大和西大寺
  火车站
  22:03
  大和八木
  火车站
  timetable 时刻表
  22:11
  22:33
  室生口大野
  火车站
  22:33
  00:04
 2. 2
  20:24 - 00:08
  3h 44min JPY 1,650 4 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  20:24
  20:32
  火车站
  timetable 时刻表
  20:39
  20:48
  乌丸
  烏丸
  火车站
  20:48
  20:53
  四条(京都市营)
  四条(京都市営)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:55
  21:06
  竹田(京都府)
  竹田(京都府)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:07
  直达列车
  继续坐同一列车
  大和西大寺
  火车站
  22:03
  大和八木
  火车站
  timetable 时刻表
  22:11
  22:36
  三本松(奈良县)
  三本松(奈良県)
  火车站
  22:36
  00:08
 3. 3
  20:37 - 00:22
  3h 45min JPY 1,510 4 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  20:37
  20:45
  火车站
  timetable 时刻表
  20:49
  21:15
  淡路(阪急线)
  淡路〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  21:19
  直达列车
  继续坐同一列车
  天神桥筋六丁目
  天神橋筋六丁目
  火车站
  21:35
  日本桥(大阪府)
  日本橋(大阪府)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:43
  21:47
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  21:53
  22:50
  三本松(奈良县)
  三本松(奈良県)
  火车站
  22:50
  00:22
 4. 4
  20:24 - 00:22
  3h 58min JPY 1,480 3 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  20:24
  20:32
  火车站
  timetable 时刻表
  20:39
  21:15
  大阪梅田(阪急线)
  大阪梅田(阪急線)
  火车站
  21:15
  21:25
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  21:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  京桥(大阪府)
  京橋(大阪府)
  火车站
  21:46
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  21:53
  22:50
  三本松(奈良县)
  三本松(奈良県)
  火车站
  22:50
  00:22
 5. 5
  20:19 - 22:10
  1h 51min JPY 33,850
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  20:19
  22:10
zoom bar parts