อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → มารุโชยะอิออนมอลล์โคจิ

出发时间:
08:40 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  08:59 - 13:56
  4h 57min JPY 11,810 4 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  08:59
  09:08
  火车站
  timetable 时刻表
  09:14
  09:22
  乌丸
  烏丸
  火车站
  09:22
  09:27
  四条(京都市营)
  四条(京都市営)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:28
  09:32
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  09:46
  10:47
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  11:05
  13:41
  高知
  火车站
  北口
  13:41
  13:56
 2. 2
  11:27 - 14:58
  3h 31min JPY 21,010 5 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  11:27
  11:35
  火车站
  timetable 时刻表
  11:38
  12:09
  十三
  火车站
  timetable 时刻表
  12:13
  12:23
  萤池
  蛍池
  火车站
  timetable 时刻表
  12:36
  12:39
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  13:10
  13:55
  高知机场
  高知空港
  机场
  14:00
  14:03
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  2番のりば
  14:20
  14:45
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  14:45
  14:58
 3. 3
  08:56 - 15:27
  6h 31min JPY 8,580 3 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  08:56
  08:59
  阪急岚山站前
  阪急嵐山駅前
  公交车站
  08:59
  09:42
  京都站前
  京都駅前
  公交车站
  09:42
  09:47
  京都站
  京都駅〔烏丸口〕
  公交车站
  09:50
  13:14
  高松中央IC巴士总站
  高松中央インターバスターミナル
  公交车站
  13:14
  13:17
  高松中央IC巴士总站
  高松中央インターバスターミナル
  公交车站
  13:31
  15:13
  高知站
  高知駅
  公交车站
  15:13
  15:16
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  2番のりば
  15:16
  15:27
  高知日赤
  公交车站
  15:27
  15:27
 4. 4
  08:56 - 15:30
  6h 34min JPY 8,580 3 换乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  火车站
  08:56
  08:59
  阪急岚山站前
  阪急嵐山駅前
  公交车站
  08:59
  09:42
  京都站前
  京都駅前
  公交车站
  09:42
  09:47
  京都站
  京都駅〔烏丸口〕
  公交车站
  09:50
  13:14
  高松中央IC巴士总站
  高松中央インターバスターミナル
  公交车站
  13:14
  13:17
  高松中央IC巴士总站
  高松中央インターバスターミナル
  公交车站
  13:31
  15:13
  高知站
  高知駅
  公交车站
  15:13
  15:16
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  2番のりば
  15:16
  15:30
  永旺商城高知
  イオンモール高知
  公交车站
  15:30
  15:30
 5. 5
  08:40 - 13:16
  4h 36min JPY 121,870
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  08:40
  13:16
zoom bar parts